کد کمیتهعنوان کمیتهریاستمعاون اولمعاون دوممدیریتمنشی
1013کمیته ورزشی علی ناصح جاوید طهماسی میثم بصیر   

مطالب مرتبط کمیته

عنوان مطلبخلاصه مطلبنویسندهتاریخ ارسالبازدید از مطلبتصویرمتن کامل
مسابقات قهرمانی موی تا جام استاد خلیلی در کابل ورزش انرژی های انسانی را به قدرت های فردی ،کشوری ،جهانی، و بلاخره اخروی تبدیل میکندمحمد جاوید طهماسی۱۳۹۶/۱۲/۲۰1206   مشاهده