جلسات و دیدارهای مردمی با الحاج محمد عالم خلیلی
۱۳۹۷/۳/۷

سفر جلالمتمأب استاد خليلي به قندهار در مراسم افتتاح کنفرانس مشورتی علمای حوزه جنوب غرب، پیرامون صلح
۱۳۹۷/۱/۱۴

محفل افتتاح و رونمایی سیستم مدیریت معلومات آنلاین وحدت ( WMIS)
۱۳۹۶/۱۲/۲۶

جلسات هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان
۱۳۹۶/۱۲/۱۴

جلسات هفته وار اعضای مجمع عمومی جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان
۱۳۹۶/۱۲/۱۴

جریان انتخابات هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان
۱۳۹۶/۱۲/۲

رئیس عمومی و هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان
۱۳۹۶/۱۲/۲