محفل افتتاح و رونمایی سیستم مدیریت معلومات آنلاین وحدت ( WMIS)
۱۳۹۶/۱۲/۲۶

جلسات هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان
۱۳۹۶/۱۲/۱۴

جلسات هفته وار اعضای مجمع عمومی جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان
۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دیدار با رهبر فرزانه جلالتمأب محترم استاد خلیلی
۱۳۹۶/۱۲/۶

جریان انتخابات هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان
۱۳۹۶/۱۲/۲

تقدیر محترم محمد قاسم محمدی اول نمره کانکور سال 1394 از سوی الحاج محمد عالم خلیلی
۱۳۹۶/۱۲/۲

رئیس عمومی و هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان
۱۳۹۶/۱۲/۲