بسم الله الرحمن الرحیم

پذیرفته شدگان بورسیه کانکور شهید وحدت ملی کشور از طریق بنیاد امام حسین (ع) که توسط جلالتمأب محترم استاد خلیلی در دانشگاه ابن سینا معرفی شده بود مطابق لیست ذیل می باشد.

ردیف شماره داوطلبی اسم تخلص اسم پدر رشته نوبت وضعیت
1 9740085 روح الله یعقوبی سلطان علی انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
2 9740494 انیس گل   محمد نبی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
3 9740249 محمد جلال عسکری  علی شاه  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
4 9740365 یاسین  ملک زاده  محمد جان  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
5 9740304 جواد  قمبری  عبدالرحیم  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
6 9740409 محمد علم قایمی غلام سرور روابط بین الملل شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
7 9740100 ناظرحسین حسین پور خادم حسین تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
8 9740343 جعفر  عاشوری  محمد نبی  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
9 9740523 محمد یونس  مشتاق  عبدالله خان  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
10 9740162 محمود  خاموش  فضلی  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
11 9740358 محمد  صادقی  صفدر علی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
12 9740467 محمد عارف  سالک  خدا بخش  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
13 9740609 ذبیح الله  فیضی  حسین داد  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
14 9740049 میرویس توحیدی محمد حسین انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
15 9720323 لیلا  عطایی محمد عارف  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
16 9740611 سبحان الدین نظری  محمد آصف حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
17 9740054 محمد ضیا کبیر میرحسین تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
18 9740034 پرویز ادب یار عبدالرشید انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
19 9740246 امین  مهدی یار  موسی  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
20 9740357 نجیب الله خرم  علی احمد  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
21 9740359 نصر الله  یوسفی  محمد علی  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
22 9740395 نعمت الله  حیدری  غلام علی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
23 9740538 رحمت الله  محبی  سهراب علی  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
24 9740612 حمیده  یعقوبی  محمد رضا  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
25 9740047 نثار احمد طیب محمد قاسم تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
26 9740053 محمد جواد محمدی محمد کاظم تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
27 9740056 سیدعلی بصیر سید محمدحسین انجنیری نرم افزار شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
28 9740206 نوروز علی  اخلاقی  محمد حسین  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
29 9740360 عزیز الله  محمدی  پیوند علی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
30 9740377 محمد امان  محمدی  محمد  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
31 9740572 رحمت الله  اعتمادی  اکبر تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
32 9740033 رضا ناطقی ناصر تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
33 9740063 رجب علی همتی نجف علی روابط بین الملل روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
34 9740092 محمد حسین الهام بختیاری تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
35 9740115 سیف الدین یعقوبی محمد اکبر آرشیتکت شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
36 9740159 عبدالحسیب  پردل  عبدالجلیل  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
37 9740195 قیوم وطن دوست  علی گل  ژورنالیزم روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
38 9740275 نرگس  جعفری  علی جان  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
39 9740293 سید حبیب  قاسمی  سید محمد اکبر  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
40 9740310 ذبیح الله  نظری  چمن  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
41 9740402 رشید  رضایی  محمد امیر  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
42 9740404 محمد ستار  ابراهیمی  محمد ناصر  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
43 9740418 غلام رضا  راتب  نوروز  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
44 9740608 محمد داوود  عالمی  محمد حسن  انجنیری آرشیتکت  روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
45 9740109 هدایت کریمی رضا داد تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
46 9740143 همایون  احمدی  محمد هادی  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
47 9740163 علی  شریفی  عطا جان  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
48 9740198 مصطفی  حمیدی  عبدالحمید  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
49 9740211 عبدالاحمد  یوسفی  عبدالحمید  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
50 9740286 رمضان علی  سروش  خداداد  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
51 9740287 محمد یوسف الفت  غلام حسین انجنیری سیول شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
52 9740406 رزاق  رحمانی  ناصر  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
53 9740511 امیر حسین  احمدی  قلندر شاه  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
54 9740557 یاسین  محسنی  حسین داد  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
55 9740118 روح الله بهزاد عوض علی اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
56 9740128 شا ولی افضلی محمدعیسی روابط بین الملل روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
57 9740036 فریبا نیکزاد محمد نبی  مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
58 9740146 رمضان علی  علیزاده  سلطان حسین  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
59 9740161 محمد شفیق  شفق  عبدالحسین  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
60 9740172 رحمت الله  نوروزی  سلطان علی  انجنیری جی آی اس شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
61 9740296 راضیه علیزاده  دولت حسین اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
62 9740197 رضوانه  طاهری  شاه حسین  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
63 9740204 محمد زمان  منش  محمد کاظم  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
64 9740210 محمد سجاد  نایل  محمد حسین  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
65 9740213 جواد  سهیلی  نظر محمد مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
66 9740419 محمد  صفدری  صفدر  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
67 9740442 جمیله  احمدی  جمعه انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
68 9740465 باقر  سعادت  غلام سخی  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
69 9740484 علی آقا  رحیمی  محمد رحیم  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
70 9740542 حمید الله یعقوبی نادر علی روابط بین الملل روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
71 9740489 عصمت الله  فروتن  شاه ولی اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
72 9740605 ذاکر حسین  فیضی  رحیم داد  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
73 9740570 بشارت حسین رحیمی  عبدالکریم تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
74 9740090 طاهره بهبودی علی محمد روابط بین الملل روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
75 9740147 علی رضا  ابراهیمی  خان گل  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
76 9740156 عوض علی  سخی زاده میرویس تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
77 9740235 نیوتن خرد دوست وزیر محمد تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
78 9740200 نوروز  پاشایی  محمد افضل  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
79 9740209 مبارکه    سلطان  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
80 9740315 حسین علی  سیرت  موسی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
81 9740334 قربان  حیدری  محمد اسلم  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
82 9740337 محمد بشیر  حسینی  میر حسین  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
83 9740390 احمد  محمد ی برات علی  انجنیری نرم افراز  روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
84 9740398 حسین آقا  میرزایی  ناظر حسین  انجنیری جی آی اس روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
85 9740410 نصرت الله  شفق  علی یاور  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
86 9740415 نیک بخت  نو اندیش  ناظر حسین  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
87 9740449 محمد طاهر  فیضی  ابراهیم  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
88 9740456 محمد عارف  تاتارخانی  محمد ظاهر  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
89 9740537 ساجده  خدیر  رجب علی  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
90 9740600 زینب  اکبری  علی جمعه  مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
91 9740093 محمد امیر صداقت محمد جواد تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
92 9740151 فتانه  ملازاده  هدایت الله  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
93 9740174 ذبیح الله  محسنی  عوض علی  انجنیری نرم افزار شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
94 9740224 محمد بشیر  حسنیار  محمد رضا  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
95 9740237 ثریا  فروغ حسین داد  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
96 9740330 حاجی محمد  حاجی زاده  شوکت علی  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
97 9740351 محمد آصف  محسنی  تاج محمد  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
98 9740378 مرتضی  علیزاده  علی بخش  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
99 9740385 عباس  کریمی  محمد علی  مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
100 9740455 مرتضی  محمدی  محمد رضا  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده برای بورسیه صد فی صد
لیست ذیل اسامی محصلینی می باشند که با تخفیف ویژه کامیاب شده اند .
ردیف شماره داوطلبی اسم تخلص اسم پدر رشته نوبت وضعیت
101 9740466 محمد فرهاد وحدت  محمد رحیم  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
102 9740516 علی فیصل  بختیاری  محمد قدیر  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
103 9740531 رضا  علی زاده  رجب علی  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
104 9740561 مهدی  محسنی  عبدالعزیز  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
105 9740050 کبرا خالقی آصف احمد حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
106 9740064 محمد مهدی سروش محمد حسین اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
107 9740081 ذکی فیض زاده محمد یاسین حقوق عامه و خصوصی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
108 9740142 روف محمدی  قدم تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
109 9740150 عبدالله  سروری  محمد سرور  انجنیری نرم افزار شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
110 9740207 رحمت الله  علی یار  سلطان حسین  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
111 9740254 محمد یاسر  ظریفی  محمد صادق  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
112 9740262 فرزانه  فرهمند  خادم  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
113 9740279 محمد یونس  علوی  علی جمعه  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
114 9740298 نجیب الله نورزاد  اسحق علی  انجنیری نرم افراز روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
115 9740347 فاطمه  عطایی  محمد هادی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
116 9740354 ذبیح الله  حسینی  محمد حسین  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
117 9740356 نصیر احمد  بهاوی غلام یحیی مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
118 9740372 رضا  باتور  حیدر  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
119 9740394 حنیفه  حقجو  علی داد  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
120 9740401 عبدالایق ایوبی  محمد ظاهر  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
121 9740220 محمد علی  آرام  محمد عیسی انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
122 9740423 سجاد  صادقی  محمد کریم  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
123 9740433 محمد حسین  علی زاده  علی محمد  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
124 9740444 سمیه  حیدری  یعقوب علی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
125 9740457 کبری  امیری  صفر تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
126 9740458 علی محمد  محمدی  سلطان  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
127 9740464 حسین علی  شیرزاد  محمد علی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
128 9740535 جاوید نوری  حبیب الله  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
129 9740585 محمد عظیم    امیر خان  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
130 9740604 محمد حسین  نوید  محمد زمان  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
131 9740624 محمد هادی    ملا طاهر  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
132 9740028 زهرا باتوری غلام سخی ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
133 9740077 عزیز الله  جهش محمد انجینیری نرم افراز روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
134 9740103 محمد خادم امیری محمد رضا حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
135 970106 حکمت الله ابراهیمی رستم علی انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
136 9740122 شریف مبین عوض حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
137 9740135 مجتبی حصاری حسین داد روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
138 9740154 نجف علی  عطایی  احمد علی  انجنیری جی آی اس شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
139 9740183 گل احمد  مرادی  فضل احمد  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
140 9740191 علی جان  قاسمی  عبدالرزاق  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
141 9740203 محمد  کاظمی  حسین علی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
142 9720233 صبغت الله  سالاری  حسن رضا  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
143 9740243 محمد عارف  امین یار  محمد امین  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
144 9740282 محمد نعیم  عالمی  غلام حسن  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
145 9740292 علی  حیدری  میر حسین  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
146 9740361 حبیب الله  رموزی  قمبر علی تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
147 9740301 حامد  رسولی  عبدالرزاق  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
148 9740364 بصیره  حسین زاده  محمد امان  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
149 9740373 صابره  سحر  محمد امیر  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
150 9740407 رحمن  شریفی  محمد حسین  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
151 9740438 عبدالله  حقجو  حسین علی  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
152 9740514 حسیب الله  ظفری  عصمت الله  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
153 9740545 زهرا  توفیق  عبدالهادی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
154 9740601 محمد  عبدالحی  محمد الله  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
155 9740058 مهدی شریفی محمدجواد انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
156 9740071 محمد هادی شایان علی یاور حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
157 9740083 شکوفه عطایی قلندر حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
158 9740087 بلقیس شرفی اسحاق ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
159 9740091 محمد باقر صابری ناظرحسین حقوق عامه و خصوصی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
160 9740102 محمد هادی اسدی ناظرحسین اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
161 9740116 نعمت الله رستگار غلام رسول تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
162 9740144 مریم  سروری  محمد ایوب تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
163 9740145 پریسا  نوری  خان علی تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
164 9740166 مهدیه  حسن زاده  عبدالعلی  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
165 9740256 مصطفی  حسینی  میر حسین  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
166 9740257 محمدی  محمدی  انور  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
167 9740321 روح الله  خرسند  غلام حسین  انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
168 9740339 حبیب الله  عطایی  محمد موسی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
169 9740349 خجسته  رشاد  علی بابا مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
170 9740431 محمد اشرف  حسن زاده  میر چمن  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
171 9740434 لطیفه  حیدری  محمد باقر  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
172 9740439 حافظ  نظری  غلام علی  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
173 9740478 امان الله توفیق  لعل حسین  ژورنالیزم شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
174 9740500 راضیه  امیری  شیر حسین  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
175 9740524 غلام عباس  وقار  محمد حسن  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
176 9740549 هادی  رضایی  محمد کاظم  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
177 9740564 محمد الیاس  دانش  محمد عیسی  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
178 9740582 حمید الله  حیدری  علی شفا  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
179 9740043 محمد صادق احمدی خیر محمد مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
180 9740045 صبقت الله زکی پاینده باقی جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
181 9740046 محمد امین سجاد غلام سخی انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
182 9740067 معصومه انصاری  ظاهر تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
183 9740068 لطیفه همراز چمن علی تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
184 9740066 رحمت الله شهریار علی مدد روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
185 9740110 محمد عارف شباب محمد ناصر حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
186 9740138 سکینه نظری غلام حسین ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
187 9740148 حیات الله  حیدری  چمن علی تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
188 9740164 شفیع  عالمی  نوروز علی تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
189 9740187 حمیدالله  ابراهیمی  محمد ناصر  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
190 9740136 محمد امین رفیعی محمد انور حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
191 9740253 مریم  نوری  رمضان  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
192 9740266 عبدالحمید  عزیزی  محمد عزیز  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
193 9740285 صابره  محمدی  محمد الله  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
194 9740309 ستار  شجاعی  غلام حسین  ژورنالیزم شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
195 9740331 عبدالستار  حیدری  صفر علی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
196 9740342 عبدالقادر  سلطانی  امیر حسین  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
197 9740345 محمد امین  علی زاده  برات علی  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
198 9740352 مرضیه  رسا  ابراهیم  حقوق عامه و خصوصی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
199 9740353 ابوذر  انصاری  جمعه مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
200 9740370 کریم  ابراهیمی  محمد ابراهیم  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
201 9740376 بی نظیر  محمدی حسین داد  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
202 9740413 نرجس  فایق  اسماعیل  مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
203 9740417 راضیه  قاسمی  خادم حسین  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
204 9740441 رقیه  حسینی  رسول داد  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
205 9740477 محمد مهدی  رضوانی  محمد یار  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
206 9740499 سردار حسین  ساعد محمد حسین  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
207 9740501 محمد داوود  سخی زاده  محمد یحیی خان  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
208 9740613 سحر  یوسفی  رجب علی  انجنیری نرم افزار  روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
209   منیر احمد   نصیر احمد انجینری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
210   زهرا   صفر علی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
211 9740037 شکوفه رحیمی محمد عارف حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
212 9740041 حاجی رضا رهنورد باقیدار انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
213 9740051 نوریه میرزایی سیاف علی مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
214 9740079 نجیبه  تقوی  قربان علی تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
215 9740088 صفیه غلامی عوض آرشیتکت روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
216 9740104 عبدالله علی برات علی حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
217 9740113 محمدحسین ناجی محمد علی روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
218 9740124 شقایق سیرت محمد هارون تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
219 9740140 ارشدحسین احمدی جمعه تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
220 9740186 عبدالله  یوسفی  عوض علی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
221 9740219 نصرالله  نصرتی  ابراهیم تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
222 9740239 مرتضی  مطهری  قربان انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
223 9740259 زهرا احمدی  محمد رضا  ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
224 9740264 مرضیه  عظیمی  چمن  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
225 9740290 محمد مجتبی  صفری  محمد ظاهر حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
226 9740320 فرزانه  شیرزاد  محمد آصف  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
227 9740332 عبدالعلی  نو اندیش  عبدالواحد  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
228 9740338 میر ایام  با هنر  اسد الله  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
229 9740367 خلیل  حسینی  محمد حسین  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
230 9740378 محمد جعفر  احمدی  محرم علی  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
231 9740422 عابدین  امیری  محمد جمعه  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
232 9740425 روح الله  باقری  محمد باقر  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
233 9740476 بشیر  آخندزاده محمد ناصر تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
234 9740490 احمد ضیاء فیضی  ابراهیم  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
235 9740508 رحمانه  کریمی  محمد اکبر  انجنیری نرم افزار  روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
236 9740510 وحید الله  امیری  امیر داد  انجنیری نرم افزار  روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
237 9740518 موسی خان  ثنایی ثنایی  انجنیری نرم افزار  شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
238 9740527 صبرما  محمدی  محمد هادی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
239 9740084 شکریه رضایی دیدار علی مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
240 9740602 عزیز الله  عادل  ناصر علی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
241 9740606 محمد فهیم  مایل محمد آصف  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
242 9740035 عصمت الله آید غلام عباس انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
243 9740040 نازنین جعفری احمدعلی تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
244 9740048 محمد ظاهر رضایی محمد تقی تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
245 9740072 نسرین سیرت محرم علی تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
246 9740065 محمد اسماعیل  رسولی آشور محمد اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
247 9740082 مدینه سالاری محمد انور حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
248 9740098 مهدی هوشمند محمدیاسین تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
249 9740101 عبدالله قاسمی عزیز احمد حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
250 9740112 نجیب الله بختیاری بختیار روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
251 9740117 علی جاوید ابراهیمی موسی مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
252 9740131 محمدهادی وکیلی محمد ابراهیم انجنیری جی آی اس روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
253 9740160 بصیره  احمدی  محمد اسلم  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
254 9740169 رویا  سلطانی محمد علی  انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
255 9740175 فاطمه  بخشی  محمد قاسم  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
256 9740184 محمد اسحق  محمدی  حسن علی  مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
257 9740188 رمضان علی  محمدی  علی محمد  ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
258 9740202 قاسم  کوهستانی  محمد علی  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
259 9740214 محمد اکمل  درویش  خان محمد  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
260 9740215 سیما  شریفی  جمعه خان  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
261 9720225 علی  قدرت  عوض علی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
262 9720230 معصومه  حبیبی  نور الله  ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
263 9740288 عبدالعلی  حسینی  محمد حسین  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
264 9740299 پریسا  معصومی محمد قاسم  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
265 9740326 رضا  صدرا  محمد  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
266 9740363 نجیب الله  میرزاد  چغتای تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
267 9740428 محمد رزاق اراده  محمد حسین  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
268 9740440 ناد علی  محمدی محمد علی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
269 9740447 هاشم  قیومی  پروانه حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
270 9740459 نصیر  سخی زاده  طالب حسین  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
271 9740474 مهدی  فیضی  غلام سخی  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
272 9740519 فرنگیس  دهقان پور  عبدالمجید  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
273 9740547 محمد نعیم  احمد یار  محمد نسیم  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
274 9740615 امان الله  علیزاده  اسد الله  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
275 9740031 حسین رجبی محمد اکبر انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
276 9740039 سلیمان همراز محمد تقی انجنیری جی آی اس شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
277 9740052 فاطمه شجاعی حسین داد حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
278 9740069 مریم  علی زاده ابراهیم تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
279 9740059 طیب حکیمی محمد حکیم تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
280 9740095 لیلا غلامی علی احمد آرشیتکت روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
281 9740096 صفیه اسدی ظاهر اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
282 97401107 سکندر سلطانی رمضان تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
283 9740152 سالم مهمند  ناصر  انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
284 9740155 مجتبی  حسینی  امان الله  مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
285 9740171 میثم  نوروزی  سلطان علی  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
286 9740185 داوود  افکار زاده  گل احمد  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
287 9740236 داریوش  درویش  وزیر احمد  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
288 9740247 احمد  ایمانی  محمد صادق  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
289 9740283 زهرا  وکیل زاده  محمد امیر  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
290 9740291 کامله    محمد زمان  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
291 9740303 محمد  فقری نادر حسین انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
292 9740308 قربان  امیری  غلام رسول  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
293 9740344 سیمین  محمدی  احمد علی  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
294 9740392 حیدر  حاذق  حسین بخش  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
295 9740412 سلیمان  مرادی  محمد سلام  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
296 9740430 روح الله  الفت  عبدالنبی  ژورنالیزم شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
297 9740473 حسین علی  مرزبان  صفدر  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
298 9740491 موسی جان  همت  سور گل حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
299 9740539 عبدالحکیم  عطایی  محمد ناصر  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
300 9740559 فیروز علی  فیروز  عبدالغنی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
301 9740575 یحیی  فیاض  عبدالاحمد  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
302 9740619 حسین  انوری  ناظر حسین  ژورنالیزم شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
303   محمد جاوید  طهماسبی محمد جواد  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
304 9740023 محمد رضایی دیدار علی تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
305 9740029 روزه ماه نیکخواه محمد رسد روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
306 9740044 نرگس احمدی جان علی اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
307 9740070 نعمت الله رسا قربان روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
308 9740094 حوریه احمدی محمد مهدی روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
309 9740114 رضا علی پور  محمد علی حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
310 9740130 محمد فتح هوشمند سردار تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
311 9740137 نسیمه محمدی محمد ناصر تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
312 9740180 صغرا  محمدی  گردی شاه  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
313 9740189 احمد موسوی  ناظر  انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
314 9740245 نسیمه  احمدی  محمد اسماعیل  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
315 9740268 زهرا محمدی  محمد جمعه  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
316 9740271 طاهر  مظفری  قربان  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
317 9740278 فاطمه احمدی  قاسم  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
318 9740300 مهدیه  معصومی  محمد جمال  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
319 9740305 محمد یحیی حسینی  غلام حیدر  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
320 9740314 محمد امین  صالحی  محمد حسین  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
321 9740340 طارق  محمودی غلام علی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
322 9740397 محمد رضا  ذکی  حفیظ الله  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
323 9740403 محمد کاظم  فرهنگ اسماعیل  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
324 9740408 ذاکر حسین  قاسمی  محمد محسن  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
325 9740448 بی بی یلدا  صدری  عبدالمنان  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
326 9740520 شاه پیری  دهقان پور  عطا محمد  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
327 9740540 محمد امین  حیدری اسد الله  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
328 9740553 خدیجه  محمدی  غدیر  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
329 9740563 محمد احسان  خورشیدی  محمد اسماعیل  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
330 9740590 عبدالرشید  دانش  احمد شاه  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
331 9740598 نور محمد  نوری  عوض  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
332 9740626 عید محمد  حسینی  محمد حسین  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
333 9740168 رستم علی سهرابی سهراب علی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
334 9740038 زینب رحیمی عبدالرحیم تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
335 9740086 مجیدالله فضلیت میرزا علی حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
336 9740111 شریف غلامی آصف انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
337 9740127 عزیز الله  شفق محمد علی حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
338 9740134 علی سحر غلام حیدر روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
339 9740158 زهرا پناه عظیمی  غلام عباس  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
340 9740165 نسرین  نیکزاد  گل محمد  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
341 9740182 گل نسا نیکزاد علی حسین  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
342 9740201 جلیل  رضایی  حسن رضا  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
343 9740208 مهدی  صادقی  باقر  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
344 9740212 محمد جاوید  بهادری  خادم حسین  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
345 9720226 مهدی  حسنی  سلمان علی تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
346 9720227 جواد  اسلمی  محمد اعلم  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
347 9740255 علی آغا رحیمی  محمد عیسی  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
348 9740277 سبقت الله  کهزاد  احمد علی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
349 9740289 صالحه  سحر  محمد زمان  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
350 9740294 طاهره  انصاری  سلمان  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
351 9740307 حیات الله  محمدی  عبدالغفور  انجنیری نرم افراز  روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
352 9740311 عبدالقادر  رحمتی  عوض تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
353 9740336 ستار  جاوید عبدالمالک  انجنیری نرم افزار  شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
354 9740341 علی رضا  یعقوبی  قربان علی  ژورنالیزم شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
355 9740346 سمیه  عطایی  محمد هادی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
356 9740362 عزیزه  جویا  رجب علی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
357 9740375 زهرا  حیدری  علی محمد  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
358 9740382 عبدالرحمن  صدیقی  سید برهان  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
359 9740420 ولی الله  صالح  موسی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
360 9740429 محمد علی  احمدی  محمد حکیم  انجنیری نرم افزار  روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
361 9740443 داور شاه  ماموند  سید احمد شیر  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
362 9740446 سید رسول  سیدی  شربت خان  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
363 9740451 زینب  رهنورد  غلام حسن  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
364 9740475 خدیجه  اعتمادی  حیدر علی  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
365 9740495 محمد بشیر  نظری  صفدر  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
366 9740513 مرضیه  صمیمی  غلام علی  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
367 9740556 میرویس  نور ی عبدالحسین  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
368 9740030 زینب کریمی میرزاحسین روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
369 9740097 ناصر محمدی عید محمد اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
370 9740108 کریم مددی محمد نعیم انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
371 9740139 محمد حیدر عظیم یار محمد جواد اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
372 9740218 علی  ناطقی زاده  جعفر  انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
373 9740274 جواد  الهام  محمد رضا  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
374 9740297 مرتضی شهاب  معصومی محمد قاسم  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
375 9740316 محمد نصیر  علیزاده  بوستان علی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
376 9740369 جواد  ابراهیم خیل  محمد باقر  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
377 9740389 علی سینا  نادری  محمد علی  انجنیری نرم افزار  روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
378 9740421 زرغونه  حسینی  عصمت الله  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
379 9740437 سید هارون  عرفان  سید جمال الدین انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
380 9740487 زهرا توسلی  محمد علی  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
381 9740544 فرشته  توفیق  عبدالهادی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
382 9740618 محمد  سایس  ضامن  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
383   سید محمد یاسر   سید بصیر احمد اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
384 9740167 لیلا کریمی  محمد  حسین  انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
385 9740222 فخریه  سلطانی غلام علی  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
386 9740223 احمد باسط  خاطر یار  سید احمد  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
387 9740240 ذاکره  رضایی  انور  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
388 9740325 زهرا  برهانی  سلطان حسین  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
389 9740355 طاهر  جعفری  علی جمعه  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
390 9740379 شکریه  احمدی  محمد امین  انجنیری نرم افزار  شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
391 9740386 محمد ظریف  میربیگی  خادم حسین  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
392 9740391 احمد  شریفی  ضامن  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
393 9740416 شکوفه  غفاری  عبدالله  حقوق عامه و خصوصی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
394 9740452 سردار حسین  جمشیدی  خادم حسین  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
395 9740488 سارا  حسینی  قربان حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
396 9740504 فاطمه  مهتا  باقر  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
397 9740533 نصیر احمد  نیکزاد  اکبر حسین  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
398 9740552 سید جاوید مجاهد زاده  سید رضی  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
399 9740631 حسین  صادقی  نثار علی  انجنیری جی آی اس روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
400   حامد   محمد طاهر تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
401 9740032 ریحان مهدوی لعل محمد حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
402 9740105 محمد ذکریا رضازاده نوروز علی حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
403 9740121 صفی الله مومند کریم الله حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
404 9740123 مصطفی حسن زاده محمد هاشم تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
405 9740125 روحینا یورت محمد قدیر مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
406 9740149 قاسم  حلیمی  محمد حسین  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
407 9740153 حلیمه  نجفی  عبدالحمید  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
408 9740181 نصرت الله  حسینی  محمد لطیف  سلطان حسین  روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
409 9740216 عبدالحکیم  سروری  محمد موسی  ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
410 9740221 محب  حسینی  داوود اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
411 9740261 عاطفه  فرهمند  خادم  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
412 9740267 طاهر  احمدی  عظیم حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
413 9740276 علی شیوا  فصیحی  محمد شفیق  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
414 9740280 قدریه  فیضی  عوض علی  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
415 9740295 زهرا  کریمی  قربان  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
416 9740350 محمد ذکی  جلال  محمد حسن  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
417 9740368 براربخت  محمدی  ابراهیم  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
418 9740381 محمد مهدی  قمبری  خادم علی  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
419 9740436 نجی الله  شریفی  عبید الله  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
420 9740471 شکیلا  صفدری  رستم علی خان  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
421 9740481 مرتضی  غلامی  عبدالحسین  انجنیری نرم افزار  شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
422 9740521 نازیلا  احمدی  محمد کاظم  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
423 9740525 نقیب الله  جلال زی نور الله  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
424 9740541 نثار احمد  شاه نوری  نیک محمد  مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
425 9740597 غضنفر  فهیمی  ظاهر  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
426 9740630 واحد الله  همت  چترال  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
427 9740074 محمد محمدی محمد جواد تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
428 9740099 محمدمسعود طیب محمد محمود تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
429 9740119 محمد بامیانی ناصر انجنیری نرم افزار شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
430 9740129 ریحانه توکلی عبدالله تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
431 9740194 مرتضی  حسن زاده  گل محمد  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
432 9740234 عبدالامین  قیومی  عبدالحکیم  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
433 9740244 راضیه  افشار  یوسف حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
434 9740260 فرزانه  حسنی  سید میرآقا  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
435 9740270 روح الله  زمانی  محمد حسن  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
436 9740329 اسد  حسینی  میر حسین  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
437 9740333 منیره  دولتی  چمن علی  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
438 9740335 عبدالطیف  رضایی  محمد جواد  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
439 9740366 زهرا  رضایی  محمد علی  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
440 9740405 محمد حسین  فروغ  ناظر حسین  حقوق جزا و علوم جنایی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
441 9740424 شعیب  حسین زاده  غلام حسین  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
442 9740435 امین الله  صبروال  ببرک انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
443 9740483 فاطمه  مقصودی  محمد علی  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
444 9740492 مستوره  ظهیر  عبدالغفار  اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
445 9740532 محمد الله  حیدری  غلام حیدر  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
446 9740543 مرضیه    محمد نادر  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
447 9740628 خلیل الله    سمیع الحق  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
448   نجیبه    محمد علم اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
449 9740042 ناهیده  احمدی ضامن علی اقتصاد تجارتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
450 9740132 علی ابراهیمی ابراهیم تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
451 9740141 محمد نظیف مددی  علی مدد  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
452 9740157 احمد سجاد  سعیدی  عبدالطیف  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
453 9740193 جعفر  حسینی  عبدالوهاب  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
454 9740196 جاوید  ابراهیمی  محمد اسحق  انجنیری نرم افزار روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
455 9740258 بصیره  رمضانی  خان محمد  انجنیری جی آی اس روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
456 9740263 عزیزه  حسینی  رمضان  ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
457 9740265 مهاجرآغا سخی زاده  نادعلی  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
458 9740319 نذیره  منصوری  ناصر  ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
459 9740371 محمد معین  نیازی  غلام عباس  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
460 9740384 یحیی خان  صدیقی  سید مغول  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
461 9740498 غلام نبی  روشن  امیر جان  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
462 9740528 محدثه  ابراهیمی  ابراهیم  انجنیری نرم افزار  روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
463 9740529 احمد شریف  عرفان  زرغام  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
464 9740555 محمدی  اکبری  غلام حسن  مدیریت بانکی و امور مالی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
465 9740562 مختار  محمدی  غلام حضرت  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
466 9740629 حمید الله  همت  چترال  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
467 9740080 محمد واثق قاسمی رمضان انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
468 9740176 محمد عظیم  میرازد  میزرا حسین  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
469 9740229 احمد فاخر  خواجه عمدی  محمد فهیم ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
470 9740250 شکریه  رضایی  محمد رسول  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
471 9740269 علی جمشید  بختیاری  محمد قدیر  حقوق عامه و خصوصی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
472 9740272 محمد رضا  عاجز  محمد حسن  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
473 9740281 حنیفه  عاشوری  خان شیرین اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
474 9740327 عبدالواحد    حسین بخش  روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
475 9740432 حشمت الله  حیدری  عیسی خان  تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
476 9740460 راشد  مومند  محمد امین  انجنیری سیول شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
477 9740461 سکینه  رحیمی  قادر علی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
478 9740558 محمد رزاق  رفعت  محمد جواد  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
479 9740126 راحله علی زاده عوض علی روابط بین الملل روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
480 9740199 بی نظیر  مهرزاد  محمد علی  ژورنالیزم روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
481 9740238 فاطمه  باتوری  حسن جان  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
482 9740248 لطیف  همدرد  عبدالغفار  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
483 9740426 زینب  انصاری  رجب انجنیری سیول شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
484 9740509 طاهره  اعتمادی  مولا داد  اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
485 9740515 علی محمد  کاظمی  حسین علی  روابط بین الملل شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
486 9740586 پاینده  همتی  غلام رسول  مدیریت بانکی و امور مالی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
487 9740599 بابر شاه  ابدالی  جمعه خان  انجنیری سیول روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
488 9740607 رحمت الله  یاوری غلام سخی  حقوق جزا و علوم جنایی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
489 9740173 حنیفه  قاسمی علی حسین  تکنالوژی معلوماتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
490 9740192 محمد رضا  دولت نژاد محمد علی تکنالوژی معلوماتی شبانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
491 97404084 نجیب الله  احمدی محمد تقی اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه
492 9740179 سجاد جعفری محمد حسین اقتصاد تجارتی روزانه کامیاب شده با تخفیف وِیژه

دانلود لیست

محصلینی که نامشان در لیست موجود است میتوانند با مراجعه به دانشگاه ابن سینا طی مراحل ثبت نام خود را انجام دهند.

بازدید از این صفحه:492
 

به اشتراک بگذارید :