عنوان خبرگروه خبرینویسندهتاریخ ارسالتصویر خبرمتن کامل
گزارش از محفل رونمایی سیستم مدیریت معلومات آنلاین وحدت Computerکمیته فعالیت های سایبری۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مشاهده
مسابقات قهرمانی موی تای جام استاد خلیلی در کابل Computerمحمد جاوید طهماسی۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مشاهده
هشت مارچ -روز جهانی زن Computerعذرا حسینی۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مشاهده
گزارش جلسه هیئت رهبری Lawعصمت الله رویش۱۳۹۶/۱۲/۱۲ مشاهده
کنفرانس ملی مشورتی صلح Law: عذرا حسینی۱۳۹۶/۱۲/۱۲ مشاهده