محفل افتتاح و رونمایی سیستم مدیریت معلومات آنلاین وحدت ( WMIS)


Wahdat

صحبت های محترم الحاج محمد عالم خلیلی در رابطه با ضرورت سیستم WMIS

Wahdat

سخنان عالمانه جلالتمأب محترم جناب استاد خلیلی در روز افتتاح سیستم (WMIS)

Wahdat

محفل افتتاح و رونمایی سیستم مدیریت معلومات آنلاین وحدت ( WMIS)

Wahdat

اشتراک اراکین و معززین حزب وحدت اسلامی افغانستان در روز محفل افتتاح سیستم WMIS

Wahdat

انجنیرمحمد شریف "بختیاری" رئیس کمیته فعالیت های سایبری در رابطه با سیستم توضیحاتی را ارائه کرد

Wahdat

صحبت های رئیس عمومی جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان بر ضرورت سیستم WMIS

Wahdat

ارائه پریزنتیشن در مورد سیستم WMIS، کاربردها، قابلیت ها و امکانات آن توسط انجنیر محمد شریف بختیاری

Wahdat

نمایش سیستم WMIS بصورت عملی برای حاضرین توسط انجنیر روح الله "فصیحی"

Wahdat

تقدیر از انجنیر محمد شریف بختیاری بابت طراحی، معماری و انکشاف سیستم توسط جناب استاد خلیلی

Wahdat

تقدیر ازانجنیر روح الله فصیحی بابت طراحی، معماری و انکشاف سیستم توسط جناب استاد خلیلی

Wahdat

دورنمایی از محفل افتتاح سیستم مدیریت معلوماتی آنلاین وحدت

Wahdat

عکس دسته جمعی هیئت رهبری جنبش جوانان با رهبر فرزانه

Wahdat

عکس دسته جمعی تعدادی از هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان با رهبر

Wahdat

عکس دسته جمعی تعدادی از هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان با رهبر

Wahdat

عکس دسته جمعی رئیس عمومی جنبش جوانان وهیئت رهبری با رهبر

Wahdat

سخنرانی محترم الحاج محمد عالم خلیلی در روز افتتاح سیستم مدیریت معلوماتی آنلاین وحدت

Wahdat

دعای اختتامیه محفل توسط استاد ناصری

Wahdat

بزرگان حزب وحدت اسلامی افغانستان در محفل رونمایی سیستم WMIS

Wahdat

دکلمه متن ( نامۀ به استاد مزاری) توسط خانم طاهره علیزاده یکتن از اعضای جنبش جوانان

Wahdat

عکس دسته جمعی رئیس عمومی وهیئت رهبری جنبش جوانان بعد از ختم محفل

Wahdat

عکس دسته جمعی رئیس عمومی وهیئت رهبری بعد از ختم محفل

Wahdat

عکس دسته جمعی اعضای کمیته بانوان جنبش با رئیس عمومی جنبش

Wahdat

حضور جلالتمأب محترم استاد خلیلی در محفل افتتاحیه سیستم WMIS