سفر جلالمتمأب استاد خليلي به قندهار در مراسم افتتاح کنفرانس مشورتی علمای حوزه جنوب غرب، پیرامون صلح


Wahdat

سفر به قندهار

Wahdat

حضور رئيس شوراي عالي صلح به زیارت خرقه مبارک

Wahdat

استقبال از استاد خليلي رئيس شوراي عالي صلح در ولايت قندهار

Wahdat

پذیرایی بزرگان ولایت قندهار از جلالتمأب استاد خلیلی

Wahdat

استقبال از استاد خلیلی

Wahdat

اشتراك جلالتمآب استاد خلیلی در مراسم افتتاح کنفرانس مشورتی علمای حوزه جنوب غرب پيرامون صلح در قندهار

Wahdat

صحبت های رئیس شورای عالی صلح کشور