جلسات و دیدارهای مردمی با الحاج محمد عالم خلیلی


Wahdat

جلسه دوستان و یاران

Wahdat

جلسه مشورتی

Wahdat

جلسه مشورتی

Wahdat

جلسه مشورتی با بزرگان و متنفذین

Wahdat

جلسه مشورتی با بزرگان و متنفذین

Wahdat

دیدار دوستانه

Wahdat

دیدار با جوانان

Wahdat

دیدار با موسفیدان و جوانان ساحه جولای ولسوالی شیبر ولایت بامیان

Wahdat

دیدار موسفیدان و جوانان ولسوالی شیبر ولایت بامیان با الحاج محمد عالم خلیلی