کنفرانس ملی مشورتی صلح  

در هر تصمیمی که مشوره و نظر بزرگان و مردم افغانستان نباشد ناقص است و به نتیجه نمی رسد. چهل سال است جنگ در کشور ما ادامه دارد. تاکی این وضعیت ادامه یابد؟ باید همه ما دنبال راه حل باشیم. امروز همه مردم افغانستان به یک اجماع رسیده اند و آن اینکه جنگ راه حل نیست و باید صلح تحقق یابد. خوش حالم که رهبری حکومت وحدت ملی از پروسه صلح حمایت می کند و متعهد به آوردن صلح است. همه طرفها باید بدانند که جنگ راه حل نیست. نفس حضور و مشوره شماخطر است برای کسانی که می خواهند شورای عالی صلح و برنامه صلح را تخریب کند. کسانی می خواهد امید خلق شده برای مردم افغانستان در جهت تحقق صلح را به یاس مبدل کند. اما هیچ مانعی و تلاش های منفی دشمنان صلح، ما را نا امید نمی تواند بلکه عزم ما را جدی تر و راسخ تر می نماید. ما تلاش کردیم تا مردم افغانستان را شریک پروسه بسازیم وظرفیت شورای عالی صلح را بالا ببریم وشفافیت به وجود بیاوریم. شفافیت آرزوی مردم ما است و سرانجام روشن می شود که ما شفاف کار می کنیم. صلح ضمن اینکه ضرورت ملی ماست، حکم خداوندی است و باید به آن عمل کنیم و در راستای تحقق صلح تلاش کنیم. سرداران عزیز جهاد همان طور که کشور را از اشغال نجات دادیم بیایید همه باهم کشور را از جنگ نجات دهیم. شما می توانید موج صلح خواهی را ایجاد کنید و صدای صلح را در سراسر کشور بلند کنید. به مخالفین مسلح بار دیگر می گویم جنگ راه حل نیست و شما با جنگ، انتحار و انفجار به پیروزی نمی رسید. بیایید به مذاکره و گفتگوی افغانی تن بدهید. البته صلح افغانی به معنی تسلیمی طرف نیست و ما بر اساس یک راهکار معقول می خواهیم به نتیجه مطلوب برسیم تا صلح در کشور تحقق یابد. دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که باید صلح تحقق یابد و جنگ خاتمه یابد. پروسه کابل 2 نیز پیش رو است و فرصت خوبی است در راستای پیشرفت صلح. به امید روزی که کشور ما شاهد صلح و پایان یافتن جنگ باشد. جنگ راه حل نیست از طریق جنگ هر گیز به اهداف خود نمی رسیم! بیائید از طریق گفتگوهای بین الافغانی به صلح برسیم و از طریق گفتگوهای بین الافغانی به جنگ پایان داده و کشور را از جنگ وخون نجات بدهیم. "ریس شورای عالی صلح محمد کریم خلیلی"

بازدید این صفحه: 532

به اشتراک بگذارید :