مسابقات قهرمانی موی تای جام استاد خلیلی در کابل  

مسابقات قهرمانی موی تای جام استاد خلیلی در کابل برگزار شد مسابقات موی تای تحت عنوان جام استاد خلیلی در شش وزن استندرد موی تای از سوی فدراسیون ملی موی تای در خانه موی تای پیام صلح با حضور داشت رهبر محبوب و خردمند حذب وحدت اسلامی افغانستان استاد محمد کریم خلیلی برگزار گردید. این رقابت ها توسط مبارزین در شش وزن اسنتدرد موی تای به نمایش گذاشته شد که در نتیجه مهدی قربانی، مصطفی، مجتبی کاظمی، احمدالله نظری، مهدی و مشعل اسلامزی با اجرای زیبا و دیدنی توانستند حریفان قدرت مند شان را شکست بدهند و جام قهرمانی این رقابت ها را به نام خود شان ثبت کردند. در پایان جام و حکم قهرمانی مبارزین که توانستند لقب قهرمانی این رقابت ها را از آن خود نمایند توسط استاد محمد کریم خیلی رهبر محبوب و خردمند حذب وحدت اسلامی افغانستان برای شان تفویض گردید. هدف از برگزاری این رقابت ها ارج گذاری و قدردانی از زحمات بی شائبه استاد محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر حذب وحدت اسلامی افغانستان که همواره در خدمت مردم قرار داشته است و برای آبادانی کشور و سربلندی مردم بخصوص در قسمت پیش رفت ورزش افغانستان کوشیده است می باشد.

بازدید این صفحه: 568

به اشتراک بگذارید :