گزارش از محفل انس با قرآن  

به پاس احترام و ارج گذاری به جایگاه معنوی قاریان معظم قرآن کریم از طرف شبکه تلویزیون نگاه برای قاریان همکار در حوزه معارف اسلامی این شبکه تلویزیونی ، تقدیر به عمل آمد این محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری خورد سال محمد قاسم جمالی آغاز یافت و در ادامه قاری پیشتاز کشور آقای محمد زکی واحدیار تلاوت مجلسی نمودند بعد آن گروه سرود طاها سرودی زیبای را در رسای کاندید وکیل منتخب پارلمان الحاج محمد عالم خلیلی مد نظر گرفته بود اجرا نمودند به تعقیب آن آقای استاد حسینی استاد حوزه و دانشگاه در مورد اهمیت و جایگاه انتخابات از منظر دین و قرآن بیانات ایراد کردند و سپس اندیشمند گرامی جناب محترم الحاج محمد عالم خلیلی رئیس عمومی شبکه جهانی تلویزیون نگاه و رئیس جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان ، کاندیدای شایسته و پیشتاز پارلمان در حوزه انتخاباتی ولایت کابل به ایراد سخن پرداختند الحاج محمد عالم خلیلی ، قاریان قرآن کریم را از پیش آهنگان معرفت به قرآن مجید برای نسل های نو امروزی و فردای جامعه دانستند و فعالیت های قرآنی قاریان معظم قرآنی را در این برهه از زمان مهم دانسته و از آنها قدر دانی نمودند محفل با دعائیه خیر حاضرین خاتمه یافت قابل یاد آوری است که در اخیر این محفل معنوی به پنجا نفر از قاریان برتر شهر کابل عم از خواهران و برادران ، توسط رئیس شبکه تلویزیون نگاه، لوح تقدیر و تحایف نفیس معنوی اهدا گردید

بازدید این صفحه: 399

به اشتراک بگذارید :