اعلامیه حزب وحدت اسلامی افغانستان در رابطه با اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی، حوزه کابل  

به نام خدا اعلامیه حزب وحدت اسلامی افغانستان در رابطه با اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی، حوزه کابل با تأسف از همان ابتدای کار، پیدا بود که با رأی و اراده مردم بازی صورت می گیرد. زمانی که ثبت نام رأی دهندگان به صورت غیر معیاری آغاز شد، احزاب سیاسی زنگ خطر مهندسی انتخابات توسط حکومت و کمیسیون انتخابات را به صدا در آوردند که حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در برجسته سازی مشکلات ثبت نام، نقش اساسی داشت. کمیته سیاسی احزاب بارها، مخالفت خویش را با روند تقلب آمیز ثبت نام رأی دهندگان ابراز نمودند. در آن زمان البته خطرات اقدام غیر معیاری کمیسیون و حکومت از دید عامه مردم پنهان بود. گوشه ای از این مشکلات در روز انتخابات خود را نشان داد؛ زیرا قطع نظر از غیر واقعی بودن ثبت نام، تعداد زیادی از شهروندان واجد شرایط که تذکره شان برچسپ خورده بودند، اساساً در لیست روز انتخابات وجود نداشتند. حزب وحدت اسلامی افغانستان در گذشته نیز همواره نگرانی های خویش را از پیایند یک انتخابات تقلب آمیز، در قالب اعلامیه ها و کنفرانس های مطبوعاتی مشترک، ابراز داشته است. اینک با اعلام نتیجه کابل، بار دیگر، برخی از مشکلات انتخابات و مهندسی اراده مردم، توسط حکومت و کمیسیون را به شرح ذیل برجسته می سازد. اول؛ اخلال در ثبت نام: نشانه های ضمنی و آشکاری که از همان آغاز ثبت نام رأی دهندگان وجود داشت نشان میداد که حکومت و کمیسیون انتخابات به صورت سازمان یافته تلاش دارند تا تعداد نمایندگان یک کتله مردم را در این دور انتخابات پایین بیاورند. نخستن اقدام در این زمینه سهل انگاری در تأمین امنیت مردم در شهر کابل ودر نتیجه به وقوع پیوستن حمله انتحاری در صفوف متقاضیان تذکره و به تعقیب آن آغاز جنگ روانی، به منظور منصرف ساختن هزاره ها از اشتراک در پروسه انتخابات بود. دوم؛ محروم سازی از رأی دادن: در روز انتخابات با کمال بی باوری شاهد بودیم که کمیسیون به صورت عمدی، بخش عمده مردم غرب کابل را از رأی دادن محروم ساخت. در روز انتخابات بخش عظیمی از مردم غرب کابل ساعت ها در صف رأی دهی منتظر ماندند اما انتخابات برگزار نشد. این اقدام بدون شک یک اقدام سازمان یافته بود که به منظور محروم سازی یک بخشی از مردم و در در نتیجه کم کردن تعداد نمایندگان شان صورت گرفت. سوم؛ تخطی از احکام قانون در روند اعلام نتائج: براساس احکام قانون انتخابات، کمیسیون باید نتائج قسمی انتخابات را به منظور ایجاد شفافیت به صورت روزانه و مسلسل اعلام می کرد. به رغم آن اما کمیسیون به منظور دستبرد به نتیجه انتخابات، برخلاف قانون از اعلام نتیجه قسمی انتخابات خودداری کرد. چهارم؛ تأخیر در اعلام نتائج ابتدایی: کمیسیون انتخابات برخلاف آنچه که خودشان گفته بودند، نتیجه حوزه کابل را بارها با بهانه های غیر موجه و اساساً به منظور مهندسی، به تعویق انداختد. در این مدت دو نوع چانه زنی ادامه داشت؛ چانه زنی از پایین و چانه زنی از بالا. در چانه زنی از پایین معاملات پولی از جانب مقامات کمیسیون مطرح بود و در چانه زنی از بالا انتصاب نمایندگان دلخواه حکومت. گرچه سخنگویان ارگ ریاست جمهوری نتوانستند خوشحالی شان را از این روند تقلب آمیز پنهان کنند. در عین حال اما با یک مغالطه جالب، فاجعه انتخاباتی کابل را در حد شکست و پیروزی افرادی تقلیل دادند که با سلیقه و سیاست ارگ هماهنگی نداشته اند. واقعیت اما این است که فاجعه انتخاباتی، عمیق تر از شکست و پیروزی یک فرد و چند فرد است. یقین کامل داریم که اسناد، مدارک و شواهد فراوان در دسترس نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و ناظرین کاندیدان وجود دارد که در فرصت های مناسب افشا خواهند شد. حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز اسناد زیادی در دست دارد که به نهادهای مسئول ارائه خواهد کرد. آنچه قرار است در این اعلامیه به عنوان موضع حزب وحدت اسلامی افغانستان تأکید شود موارد ذیل است: 1- رأی و اراده مردم در حوزه کابل آنقدر مورد دستکاری قرار گرفته است که امکان اصلاح و تفکیک آرای تقلبی اساساً منتفی است. از این جهت خواست ما این است که نتیجه انتخابات حوزه کابل مطابق اعلام قبلی کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل اعلام گردیده و در این حوزه انتخابات مجدد مطابق احکام قانون برگزار گردد. 2- از نهادهای ناظر ملی و بین المللی می خواهیم که برای حمایت از دموکراسی و حمایت از رأی و اراده مردم به صورت قاطع حمایت نموده در جهت مستند سازی و افشای نارسایی ها و مشکلات انتخابات تلاش همه جانبه نمایند 3- از جامعه بین المللی و کشورهای حمایت کننده افغانستان می خواهیم که به مثابه حامیان افغانستان و تمویل کنندگان مصارف انتخابات، حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات را در قبال تقلبات سازمان یافته پاسخگو بسازند. 4- از مردم افغانستان و کاندیدانی که حق شان ضایع شده اند نیز می خواهیم که با هوشیاری و خون سردی به صورت قاطع در برابر تقلب و مهندسی انتخابات بایستند و اجازه ندهند که رأی و ارداه مردم بازیچه دست حکومت و مسؤلان انتخابات گردد. و من الله التوفیق حزب وحدت اسلامی افغانستان 25/10/1397

بازدید این صفحه: 693

به اشتراک بگذارید :