استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح در نشست آسیا و اقیانوسیه کامبوج 2019  

تجربه‌ی که ما از تلاشها برای صلح، به دست آوردیم، نشان می‌دهد که این مأمول، در سطح داخلی به روابط پیچیده اجتماعی و در سطح بین‌المللی به روابط و منافع کشورها، ارتباط دارد. تا زمانی که روابط و منافع در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی به صورت هماهنگ و همسو، مورد بازنگری جدّی، قرار نگیرند، دست‌یابی به صلح پایدار، ممکن نخواهد بود. ما باید برای ایجاد تفاهم و درک متقابل در پرتو ارزشها و منافع مشترک، همزمان در سطوح داخلی و بین‌المللی، کار کنیم. قابل ذکر است که رییس شورای عالی صلح از جانب دولت شاهی کمبوجیا و فدراسیون صلح جهانی در نشست آسیا و اقیانوسیه کامبوج 2019 که از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ در شهر فنوم پِن پایتخت کشور کامبوج با حضور سران و شخصیت های برجسته سیاسی کشورهای جنوب آسیا برگزار گردیده است، حضور یافته و سخنرانی نمودند.

بازدید این صفحه: 90

به اشتراک بگذارید :