محفل افتتاح و رونمایی سیستم مدیریت معلوماتی وحدت (WMIS) از طرف جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان و با حضور جلالتماب محترم استاد خلیلی در دفتر مرکزی حزب وحدت اسلامی افغانستان به تاریخ 24حوت سال 1396 برگزار گریده بود.