اهداف و زمینه های فعالیت جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان؛

.پاسبانی و حراست از داعیه عدالت خواهی و زنده نگهداشتن فریاد حق طلبانه ملت افغانستان و دفاع از ارزش های ملی و اسلامی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و تحت لوای حزب وحدت اسلامی افغانستان. 2. عضوگیری نامحدود از جوانان علاقمند و ایجاد و توسعه شبکه بزرگ و هماهنگ از آنان در داخل و خارج کشور و گرم و فعال نگهداشتن این شبکه به منظور حرکت های جمعی و کار های تیمی در عرصه های علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، و برقراری رابطه با سایر نهادهای فعال مدنی در سراسر جهان به منظور تعاملات و مراودات سازنده. 3. کمک و همیاری جمعی به منظور رفع نیازمندی های اعضای جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان و استفاده از تمام ابزار و امکانات موجود و بایسته در این راستا. 4. کشف و خلق فرصت های تحصیلی، شغلی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی وغیره...، برای اعضای جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان و دفاع از حقوق مشروع و قانونی جوانان، زنان و اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه در تمام شئون زندگی. 5. تلاش برای ارتقای سطح علمی، دانش مسلکی و بهداشت و سلامتی جوانان و کل جامعه. 6. یادبود از شخصیت های علمی، سیاسی، فرهنگی و شهدای کشور و انتقال تجربیات نسل پیر به نسل جوان در دوران گذار. 7. احیاء ارزشهای اخلاقی کهن و تبلیغ و نهادینه سازی ارزشهای نوین جهانشمول در جامعه و تلاش در جهت پالایش اندیشه ها از جهل، تحجر و خرافات و هر چیزیکه مانع شگوفایی استعدادها و سعادت انسانها میباشد. 8. مراقبت و نظارت از سیاستها و کارکردهای حزب وحدت اسلامی افغانستان و تلاش در جهت اصلاح هرچه بهتر این حزب و انطباق سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های حزب وحدت اسلامی با نیازمندی های روز. 9. حمایت و پشتبانی بی دریغ از رهبر دلسوز و خردمند حزب وحدت اسلامی افغانستان، استاد محمد کریم خلیلی "حفظ الله" و قرار دادن جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان به کانون وفاداری و صداقت به مقام رهبری حزب وحدت اسلامی و تلاش سازمان یافته در جهت تدوین، تبیین، تبلیغ و مستند سازی مبارزات، خدمات و اندیشه های مفاخر ملی و حزب وحدت اسلامی افغانستان به عنوان سرمایه های ملی و میهنی .